Projectmatig werken

U krijgt 10 multiple choice vragen. Om voor deze oefentoets te slagen dient u 7 of meer vragen juist te beantwoorden. U heeft 10 minuten de tijd om deze oefentoets af te ronden. Tijdens de oefentoets ziet u direct of een gegeven antwoord goed of fout is. U kunt deze toets meerdere malen maken, telkens zal een andere random selectie van vragen worden gepresenteerd.

Als basis voor de toets wordt het boek "Projectenwijzer, handreiking projectmatig werken, J. de Wit" gehanteerd.

Succes met het maken van deze oefentoets.

Gelieve onderstaande gegevens zorgvuldig invoeren voordat u de toets gaat starten.

1 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Wat wordt bedoeld met "scope en afbakening"?

2 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Bij issuemanagement kijkt de projectmanager wat het effect is op de afgesproken kaders. Welke kaders worden bedoeld?

1) Geld;
2) Kwaliteit van de samenwerking;
3) Tijd (doorlooptijd);
4) De business case;
5) Uren (inzet).

3 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Wat is één van de kernvragen in de realisatiefase van het project?

4 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Wat staat genoemd of wordt toegelicht in het plan van aanpak?

1) Werkafspraken die binnen het project gelden;
2) Investeringen die in het kader van het project worden gedaan;
3) De planning en de projectbegroting;
4) Aannames die zijn gedaan en schattingen die zijn gegeven.

5 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Wat hoort bij de definitiefase van het project?

6 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Wat moet altijd in acht worden genomen als het gaat om escaleren?

7 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Welke volgordelijke stappen neemt u om tot een productgerichte planning te komen?

8 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Welke van onderstaande verantwoordelijkheden behoren toe aan de projectleider?

1) Helder maken van de opdracht;
2) Bewaken van de afgesproken kaders en de businesscase op basis van de voortgang;
3) Prioriteitsconflicten oplossen;
4) Link naar de organisatie.

9 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Wat is waar?

1) De planning en de begroting van het project zijn onderdelen van het plan van aanpak;
2) Binnen de verschillende managementfasen kunnen mijlpalen en activiteiten elkaar overlappen;
3) Aan het eind van de oriëntatiefase moet het project SMART gedefinieerd zijn;
4) In de oriëntatiefase moet voor alle rollen bekend zijn wie welke gaat vervullen.

10 / 10

Categorie: Projectmatig werken

Wat is in relatie tot het project de taak van het bedrijfsmanagement (directie, management, bestuur, afdelingsleiding, et cetera)?

Je score is