Projectmatig werken

U krijgt 10 multiple choice vragen. Om voor deze oefentoets te slagen dient u 7 of meer vragen juist te beantwoorden. U heeft 10 minuten de tijd om deze oefentoets af te ronden. Tijdens de oefentoets ziet u direct of een gegeven antwoord goed of fout is. U kunt deze toets meerdere malen maken, telkens zal een andere random selectie van vragen worden gepresenteerd.

Als basis voor de toets wordt het boek "Projectenwijzer, handreiking projectmatig werken, J. de Wit" gehanteerd.

Succes met het maken van deze oefentoets.

Gelieve onderstaande gegevens zorgvuldig invoeren voordat u de toets gaat starten.

1 / 10

Wat moet altijd in acht worden genomen als het gaat om escaleren?

2 / 10

In welke fase(n) wordt stakeholdermanagement uitgevoerd?

3 / 10

Wat is het doel van de projectstap of -fase "afsluiten"?

4 / 10

Wat wordt er bedoeld met "slack"?

5 / 10

Wat wordt bedoeld met een business case van het project?

6 / 10

Wat is één van de kernvragen in de realisatiefase van het project?

7 / 10

Welke stelling(en) is/zijn waar met betrekking tot risico’s en issues?

1) Issues kunnen leiden tot risico’s;
2) Issues doen zich nu voor terwijl risico’s zich mogelijk gaan manifesteren;
3) Als een risico zich daadwerkelijk voor gaat doen is dat een issue;
4) Issues en risico’s zijn feitelijk hetzelfde: beide zetten druk op de kaders van het project.

8 / 10

Wat wordt bedoeld met "scope creep"?

9 / 10

Wat staat genoemd of wordt toegelicht in het plan van aanpak?

1) Werkafspraken die binnen het project gelden;
2) Investeringen die in het kader van het project worden gedaan;
3) De planning en de projectbegroting;
4) Aannames die zijn gedaan en schattingen die zijn gegeven.

10 / 10

Op basis van welk mandaat handelt de projectleider tijdens de realisatiefase?

Je score is