Partners van Triple Plus

Triple Plus heeft een netwerk van partners met wie we regelmatig samenwerken. Wij hechten veel waarde aan deze bewezen samenwerkingsverbanden. Organisaties waarop niet alleen wij, maar ook u kunt bouwen. Partnerships kun je in onze ogen niet kopen, maar moet je verdienen. Wij gaan er zelfs zo ver in dat u als klant ons mag aanspreken op de prestaties van onze partners. Hieronder vind u een overzicht van partners.

Frijlande - Instituut voor privacy management

Frijlande – Instituut voor privacy management

Frijlande is een initiatief van bestaande marktpartijen actief op het gebied van projectmanagement, juridische advisering (privacy), verandermanagement en opleidingen. Frijlande werkt onder meer samen met HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, Zorgplein Noord en Triple Plus.

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten bedrijven en organisaties hun processen aanpassen en/of aanvullen maar ook hun management en medewerkers opleiden en instrueren om aan de eisen van de AVG te voldoen en aan de eisen van de e-Privacy Verordening (ePV). Datamanagement en gegevensbescherming worden daarbij steeds belangrijker.

Frijlande kan daarbij helpen en ondersteunen door middel van advisering, opleidingen en detachering waarbij gebruik wordt gemaakt van een werk- en denkkader waarin privacyrecht, verandermanagement en projectmanagement samengebracht zijn. Lees meer…

HanzePro

HanzePro – Hanzehogeschool Groningen

HanzePro is de opleidingsorganisatie van de Hanzehogeschool Groningen gericht op professionals die naast hun baan op zoek zijn naar opleiding en verdere ontwikkeling.

Triple Plus heeft samen met HanzePro een geaccrediteerde post HBO projectmanagement ontwikkeld waarbij theorie en actuele praktijk nauw met elkaar zijn verweven. Om maximaal aan te sluiten bij de dagelijkse projectmanagement praktijk levert Triple Plus alle docenten en is als kerndocent tevens inhoudelijk eindverantwoordelijk.

Naast de post HBO projectmanagement is Triple Plus voor HanzePro tevens strategisch partner voor alle andere projectmanagement opleidingen en trainingen. Lees meer…

Summmit

Summmit

Summmit is een projectmanagement tool waarmee projectmanagers overzicht en inzicht creëren in het project. Vanaf oriëntatie op de opdracht tot en met het opleveren van het eindresultaat. Geen beperkingen of voorschriften, maar eenvoud, flexibiliteit en gebruikersgemak staan voorop. Summmit biedt naast een digitale projectkaart ook overzichten en analyses op alle vlakken die voor een projectmanager van belang zijn.

Triple Plus heeft in co-creatie met Trics Media (vormgeving) en Thijmen Krol (development) Summmit ontwikkeld. Lees meer…

PeopleCert

PeopleCert

PeopleCert is de grootste wereldwijde speler op het gebied van het certificeren van professionals. PeopleCert accrediteert namens o.a. AXELOS opleidingsorganisaties en trainers om hiermee de kwaliteit van trainingsorganisaties, trainers en opleidingen te waarborgen. Triple Plus is als trainingsorganisatie geaccrediteerd en daarnaast zijn ook alle Triple Plus trainers geaccrediteerd.

Voor Triple Plus verzorgt PeopleCert namens AXELOS daarnaast het aanleveren van examens voor PRINCE2®, PRINCE2 Agile® en MSP®. Ook verstrekt PeopleCert de digitale, wereldwijd erkende certificaten aan de geslaagde kandidaten.

Axelos

AXELOS

AXELOS is een joint venture, opgericht in 2013 door het Cabinet Office namens de regering van Her Majesty’s Government (HMG) in het Verenigd Koninkrijk en Capita plc, voor het beheren, ontwikkelen en laten groeien van de Global Best Practice-portefeuille. AXELOS heeft een lang trackrecord en een groot portfolio van wereldwijd erkende best practice-kwalificaties. In meer dan 150 landen worden de best practice-kwalificaties inmiddels gebruikt voor het verbeteren van de effectiviteit van individuen en organisaties op o.a. het gebied van project- en programmamanagement.

CPION

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)

CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen in Nederland. CPION is een overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie. De post HBO projectmanagement van Triple Plus en HanzePro en tevens de post HBO privacy management van Frijlande zijn getoetst en positief beoordeeld door het CPION en daarmee opgenomen als erkende post HBO opleidingen. Hiermee worden de certificaten en diploma’s die hiervoor verkregen worden gewaarmerkt.

PRINCE2®, PRINCE2 Agile® and MSP® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.