Projectmatig werken

“Dé basis voor iedereen die in projecten werkt”

Projectmatig werken is een praktische en ‘to the point’ georganiseerde werkwijze, ondersteund door snel toe te passen tools, die helpt om doelen om te zetten in resultaten. De cursist leert een project- of opdrachtkaart te maken aan de hand waarvan snel verbanden kunnen worden gelegd tussen de belangrijkste sturingselementen.

Als blijkt dat voor het realiseren van resultaten een tijdelijke organisatie noodzakelijk is, is projectmatig werken eenvoudig uit te bouwen naar projectmanagement. Alle Triple Plus docenten verzorgen trainingen, maar werken daarnaast ook als (interim) projectleiders. Dankzij jarenlange ervaring kennen zij alle ins en outs van projectmanagement, projectleiderschap en opdrachtgeverschap in de praktijk en zijn ze dé aangewezen personen die de cursisten graag leren om opdrachten projectmatig uit te voeren. Daarbij gaat het om het duidelijk maken van verwachtingen, het organiseren van, en grip houden op de uitvoering.

Doelgroep

De opleiding projectmatig werken is niet alleen geschikt voor ‘projectmensen’. Iedereen die (lijn)opdrachten uitvoert kan deelnemen aan deze training en zal de toegevoegde waarde ervaren. Projectmatig werken is een prima start voor aankomend projectleiders, projectondersteuners en projectmedewerkers. Voor de meer ervaren projectleiders is de training een goede manier om kennis op te frissen.

Inhoud

De klassikale opleiding projectmatig leren werken duurt 2 dagen. Op beide dagen wordt een dagdeel gebruikt om de eigen opdracht te verkennen, te definiëren, te realiseren en af te ronden. Daarmee wordt de levensloop van de opdrachtuitvoering gevolgd. Gedurende de genoemde stappen wordt geleerd te plannen en grip te houden op basis van de “GOKIT” elementen: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd. Daarnaast wordt geleerd invulling te geven aan de competentie ‘expliciteren’ en tools toe te passen, zoals het maken van risico-, stakeholders- en impactanalyses.

Toets

De cursus wordt afgerond met een korte toets en een certificaat als de toets met goed gevolg is afgelegd. Op verzoek kan ook alleen een bewijs van deelname worden verstrekt.

Doelgroep

De opleiding projectmatig werken is niet alleen geschikt voor ‘projectmensen’. Iedereen die (lijn)opdrachten uitvoert kan deelnemen aan deze training en zal de toegevoegde waarde ervaren. Projectmatig werken is een prima start voor aankomend projectleiders, projectondersteuners en projectmedewerkers. Voor de meer ervaren projectleiders is de training een goede manier om kennis op te frissen.

Doel

De nadruk bij het leren projectmatig werken ligt op het doen en ervaren. Daarom wordt minimaal tijd besteed aan theorie en maximaal aan het werken met de uitgangspunten van projectmatig werken. De cursisten leren de uitgangspunten van projectmatig toe te passen in de eigen opdrachten en/of praktijk casuïstiek die wordt verstrekt. Daarin staan de competenties expliciet maken van verwachtingen en grip houden op de uitvoering centraal. Na afloop:

 • weet de cursist wat projectmatig werken inhoudt en kent de cursist de basisstappen van projectmatig werken;
 • kent de cursist de belangrijkste verantwoordelijkheden die gekoppeld zijn aan projectmatig werken;
 • kan de cursist de eigen werkwijze toepassen op eigen opdrachten en deze uitbouwen als de situatie dat vraagt;
 • weet de cursist wat er gedaan moet worden om de uitvoering te plannen en grip daarop te houden;
 • weet de cursist wat gedaan moet worden om de eigen opdracht af te bakenen en is helder wat met de uitvoering van de opdracht bereikt moet worden;
 • is de cursist in staat van het eigen project of de opdracht een projectkaart te maken waarin verbanden zichtbaar zijn en worden.

Inhoud

De klassikale opleiding projectmatig leren werken duurt 2 dagen. Op beide dagen wordt een dagdeel gebruikt om de eigen opdracht te verkennen, te definiëren, te realiseren en af te ronden. Daarmee wordt de levensloop van de opdrachtuitvoering gevolgd. Gedurende de genoemde stappen wordt geleerd te plannen en grip te houden op basis van de “GOKIT” elementen: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd. Daarnaast wordt geleerd invulling te geven aan de competentie ‘expliciteren’ en tools toe te passen, zoals het maken van risico-, stakeholders- en impactanalyses.

Trainingsmateriaal

De basis van het trainingsmateriaal is het boek “Projectenwijzer – Handreiking projectmatig werken” van auteur Jan de Wit. Op de eerste cursusdag ontvangt de cursist dit boek en ook een trainingsmap met sheets, opgaven, uitwerkingen en checklijsten.

Toets

De cursus wordt afgerond met een korte toets en een certificaat als de toets met goed gevolg is afgelegd. Op verzoek kan ook alleen een bewijs van deelname worden verstrekt.

Lestijden

Beide lesdagen zijn van 9:00 – 16:30 uur. Rond het middaguur is er een lunchpauze.

Prijzen

De training kost € 895,00 per persoon. Hier zit alles in (geen verborgen extra kosten), dit is inclusief:

 • 2 dagen klassikaal training;
 • studieboek;
 • cursusmateriaal;
 • oefentoets;
 • toets;
 • e-certificate zodra u geslaagd bent;
 • catering (lunches, koffie/thee, etc.).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Locatie

Best Western Plus, Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen.

Vervolgopleidingen

Projectmatig werken is zo opgezet dat het probleemloos aansluit bij de volgende (vervolg)opleidingen:

Projectmatig werken training
inschrijven

PRINCE2® and MSP® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.