Post-HBO Projectmanagement

“Een 1-jarige opleiding in deeltijd voor echte verdieping”

De opleiding Post-HBO Projectmanagement is een samenwerkingsverband van Triple Plus en HanzePro (Hanzehogeschool Groningen).

Triple Plus verzorgt de onderdelen projectmanagement. Alle Triple Plus docenten werken ook als (interim) projectleiders en kennen alle ins en outs van projectmanagement in de praktijk. De Hanzehogeschool heeft veel ervaring met de koppeling van project en organisatie. De samenwerking biedt dus praktische en inhoudelijke kennis van projectmanagement, maar laat ook zien hoe u een project in de context kunt inpassen.

Post-HBO Projectmanagement biedt een verbreding en verdieping van uw competenties als projectleider. U koppelt uw kennis van projectmatig werken aan de bedrijfskundige praktijk, zodat u leert een bijdrage te leveren aan innovatie en verandering in uw organisatie of die van uw klanten. De opleiding geeft u de kans om steeds complexere projecten te leiden.

Bij succesvolle afronding ontvangt u het diploma ‘Projectmanagement’ van de Stichting Post-HBO Nederland en wordt u opgenomen in het landelijk CPION register.

Doelgroep

Projectleiders die verder willen groeien in projectmanagement. Maar ook managers, adviseurs en beleidsmedewerkers die vanuit hun vakgebied of als opdrachtgever te maken hebben met één of meerdere projecten.

Inhoud

Module 1: Projectmatig management

 1. Projectmatig werken;
 2. Projectcompetenties;
 3. Projectmethodieken en principes;

Module 2: Bedrijfskundig management

 1. Organisatiekunde;
 2. Strategie;
 3. Verandermanagement;
 4. Diagnosemodellen.

Module 3
In module 1 en 2 schrijft u voor de verschillende studieonderdelen theses. In module 3 vormen deze de basis voor het eindwerkstuk dat u gaat schrijven.

Examen

De onderdelen projectmatig werken en projectcompetenties worden afgesloten met een examen. Deze onderdelen zijn ook separaat te volgen als cursus. De overige onderdelen van de opleiding worden afgesloten met een thesis waarin u het geleerde op uw eigen praktijk spiegelt.

Doelgroep

Projectleiders die verder willen groeien in projectmanagement. Maar ook managers, adviseurs en beleidsmedewerkers die vanuit hun vakgebied of als opdrachtgever te maken hebben met één of meerdere projecten.

Doel

Na afloop van de opleiding:

 • Hebt u brede kennis van projectmanagement en kunt die toepassen;
 • Kent u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement;
 • Initieert, leidt, implementeert en evalueert u projecten;
 • Bent u inzetbaar bij verschillende projecten op diverse plekken in uw organisatie;
 • Ziet u een project in relatie tot de bedrijfskundige aspecten van de organisatie en kunt u deze integreren met de principes van projectmanagement.

Negen principes van projectmanagement

Resultaatgerichtheid, ontwikkelbenadering, gebruikersparticipatie, aanpak, projectvisie, belangen, hoger doel, adviseur, leiderschap; het zijn geen termen die zomaar uit de lucht komen vallen. Jarenlange ervaring met projectmatig werken hebben Hanzehogeschool en Triple Plus geleerd dat een goed projectmanager werkt volgens deze principes. De ene keer gebruikt hij het ene principe, de andere keer een andere en wanneer gewenst koppelt hij meerdere principes aan elkaar. Deze principes ondersteunen hem bij het gedegen leiden van een project. Daarom wordt in de post-hbo Projectmanagement niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van de NCB-competenties, maar ook aan het eigen maken en ontwikkelen van deze negen principes.

Leergroepen

U werkt in verschillende groepen samen met uw medestudenten. In groepen van maximaal twintig personen volgt u theoriecolleges. Er zijn leergroepen met ongeveer zes studenten, waarin u dieper ingaat op de verbinding tussen uw project en de bedrijfskundige aspecten van uw organisatie en projectomgeving. Verder zijn er verschillende begeleide coachingsmomenten waarin u individueel, maar ook samen met medestudenten kijkt naar uw professionele ontwikkeling.

Nulmeting

Bij de start van de opleiding registreert u uw competenties met een nulmeting. Deze meting vormt samen met het eindprofiel de basis voor uw studietraject. Dat betekent dat de opleiding goed aansluit bij uw reeds verworven competenties en die waar u aan gaat werken. Van nulmeting naar assessment: u krijgt helder inzicht in uw leerproces en ontwikkeling als projectmanager.

Inhoud

Module 1: Projectmatig management

 1. Projectmatig werken: u legt een theoretische basis voor het projectmatig opzetten, managen en afronden van opdrachten. De theorie wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de praktijk;
 2. Projectcompetenties: u werkt aan uw competenties om grip te kunnen houden op een project;
 3. Projectmethodieken en principes: vanaf dit studieonderdeel werkt u aan uw eigen project, zodat u nieuwe inzichten en keuzes kunt toetsen aan de praktijk. U leert een projectkaart maken van uw project en maakt kennis met de negen aan de praktijk gelieerde principes. U leert verschillende methoden en technieken kennen.

Module 2: Bedrijfskundig management

 1. Organisatiekunde: hoe is uw organisatie georganiseerd en op welke wijze past uw project daarin?
 2. Strategie: u leert uw visie op en aanpak van het project te verantwoorden in uw organisatie. U leert ook vanuit het perspectief van de organisatie naar uw project te kijken;
 3. Change management: u gaat het verband leggen tussen de principes en uw (verworven) competenties. Wat zijn de succesfactoren voor uw project?
 4. Diagnosemodellen. U leert nieuwe diagnosemodellen kennen (zoals stakeholdersanalyse, risico analyse, kwaliteitsreview en impactanalyse). Welk model adviseert u voor een bepaald project?

Module 3
In module 1 en 2 schrijft u voor de verschillende studieonderdelen theses. In module 3 vormen deze de basis voor het eindwerkstuk dat u gaat schrijven.

Examen

De onderdelen projectmatig werken en projectcompetenties worden afgesloten met een examen. Deze onderdelen zijn ook separaat te volgen als cursus. De overige onderdelen van de opleiding worden afgesloten met een thesis waarin u het geleerde op uw eigen praktijk spiegelt.

Planning

De opleiding wordt gegeven in de avonduren van 18:30-21:30 uur op de maandag- of dinsdagavonden. De totale doorlooptijd is ongeveer 15 maanden. In de schoolvakanties is er geen les. De eerstvolgende startdatum is 14 maart 2022.

Je kunt ook eerder beginnen. Triple Plus biedt verschillende cursussen aan waarmee je vrijstelling voor verschillende onderdelen kunt verkrijgen.

Prijzen

De opleiding kost € 6.525,00 per persoon (exclusief bijkomende literatuurkosten: ongeveer € 250,00). Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Locatie

Deze opleiding vindt plaats op de locatie van HanzePro: Groningen, locatie Meerwold, Laan Corpus den Hoorn 300.

Contactpersonen

Projectmanagement docent: Alfred Krol
Via secretariaat Triple Plus:
Telefoon (059) 862 65 00
secretariaat@tripleplus.nl

Productmanager: Annelieke van Berkel
Telefoon (050) 595 70 72
managementorganisatie@org.hanze.nl

Vervolgopleidingen

Welke vervolgopleiding het beste past in uw situatie is sterk afhankelijk van uw ervaring, omgeving waarin u opereert en welke volgende stap u wilt zetten in uw ontwikkeling. De opleidingsadviseurs van Triple Plus helpen u graag geheel vrijblijvend bij het maken van uw keuze. Als u ons via de buttons onder aan de pagina en bericht stuurt helpen wij u snel verder.

 • PRINCE2® Foundation, voor wie zijn kennis wil verbreden met de PRINCE2 projectmanagementmethode
 • PRINCE2® Practitioner, voor wie zijn kennis wil verdiepen in het toepassen van PRINCE2
 • MSP® Foundation, voor wie zijn kennis wil verbreden met een op PRINCE2 aansluitende programmamanagement methode
 • MSP® Practitioner, voor wie zijn kennis wil verdiepen in het toepassen van MSP
 • IPMA niveau C, voor wie zijn kennis wil verbreden en verdiepen in projectmanagementcompetenties (voldoende ervaring is een vereiste)
 • IPMA assessmentbegeleiding, voor degene die zich goed wil voorbereiden op het praktijkassessment van IPMA
Inschrijven via HanzePro

Mogelijk ook interessant voor u

Projectmatig werken (volgeboekt)

21 januari @ 09:00 - 4 februari @ 16:30

Leergang basis projectleiding (volgeboekt)

21 januari @ 09:00 - 20 april @ 16:30

IPMA® niveau D

4 maart @ 09:00 - 13 mei @ 16:30

Projectmatig werken

17 mei @ 09:00 - 31 mei @ 16:30

IPMA® niveau D

9 september @ 09:00 - 11 november @ 16:30

Projectmatig werken

13 september @ 09:00 - 27 september @ 16:30

Leergang basis projectleiding

13 september @ 09:00 - 13 december @ 16:30

Inschrijven via HanzePro
Andere startdatum

Advies

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een advies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen je graag verder.

Liever op maat of in-company?

Triple Plus kan veel van haar opleidingen en trainingen ook in-company en als maatwerk verzorgen. Voor een groep medewerkers binnen dezelfde organisatie is dat over het algemeen voordeliger dan individueel inschrijven. Er worden dan tijdens de training praktijkvoorbeelden uit het eigen bedrijf/de organisatie gebruikt en ook kunnen er specifieke thema’s en modules in vaardigheden en technieken worden toegevoegd. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen
Bel mij terug
Bericht sturen

PRINCE2® and MSP® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.