IPMA®

International Project Management Association (IPMA) staat voor verdere professionalisering, herkenning en vooral erkenning van het projectmanagementvak en is een overkoepelende organisatie van nationale brancheverenigingen voor projectmanagers. IPMA kent verenigingen in 59 landen en heeft meer dan 50.000 leden.

IPMA-NL is de Nederlandse branchevereniging en telt inmiddels circa 2.000 leden. IPMA-NL heeft het IPMA-certificeringstelsel vertaald naar de Nederlandse Competence Baseline (NCB). Dit is een set aan projectmanagementcompetenties, die gebruikt kan worden voor het professionaliseren van het projectmanagement binnen een organisatie.

IPMA certificering de niveaus:

De niveau C- en B-assessment begeleiding wordt door een ervaren Triple Plus projectmanager gedaan die zelf op het niveau van IPMA-B is gecertificeerd.

Erik Reudink is door Gert Touw van Triple Plus begeleid naar zijn IPMA-B assessment en heeft vervolgens de bronzen IPMA-NL Projectmanager van het jaar Award 2017 gewonnen!

Op welk niveau zit u?

Als u nu nog niet voldoende ervaring heeft voor IPMA Level C, dan kunt u ervoor kiezen om of voor IPMA Level D te gaan of alleen het theorie gedeelte van IPMA Level C. In dit laatste geval kunt u alsnog op een later moment (zolang het theoriecertificaat geldig is) opgaan voor het praktijkgedeelte van IPMA Level C.

IPMA Level C

De toelatingseisen voor het IPMA-C assessment:

 • Op het moment van het assessment dient het deel(theorie)certificaat nog geldig te zijn.
 • U dient 36 maanden projectmanagementervaring te hebben opgedaan in de afgelopen zes jaar. Indien u in een periode meerdere projecten leidde, dan tellen deze maanden niet dubbel.
 • Deze projecten dienen aan de minimumeisen van een IPMA C-project te voldoen.
 • U hebt in totaal minimaal 2.500 uur ervaring als projectmanager.
 • Het project dat u omschrijft in het projectrapport dient op het moment van aanmelding reeds te zijn afgerond. U was projectmanager van dit project van begin tot eind.
 • Alle competenties kunt u aantonen aan de hand van dit project.

De minimumeisen van een IPMA C-project zijn als volgt:

 • Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was: 3 maanden
 • Geplande doorlooptijd van het project: 3 maanden
 • Werkelijke doorlooptijd: 3 maanden
 • Aantal mensen aangestuurd: 5 mensen
 • Aantal uren van de door u aangestuurde mensen: 1.100 uren
 • Aantal uren als projectmanager aan het project besteed: 200 uren
 • Aantal belanghebbende partijen: > 4

IPMA Level B

De toelatingseisen voor het IPMA-B assessment:

Als toelatingseis voor IPMA-B Projectmanagement wordt het 8-5-3 principe gehanteerd. In de afgelopen acht jaar dient u vijf jaar projectmanagementervaring te hebben opgedaan, waarvan drie jaar op IPMA B-niveau. Onder bepaalde voorwaarden mag u projecten meenemen waarvan u in de afgelopen negen tot twaalf jaar projectmanager was in de berekening het aantal maanden projectmanagementervaring. Het aantal maanden van deze projecten tellen dan voor de helft mee.

 • Verder zijn er enkele eisen aan het project dat u beschrijft in het in het projectrapport:
 • Het project dient op het moment van aanmelding reeds te zijn afgerond.
 • U was projectmanager van dit project van begin tot eind.*
 • Het grootste gedeelte van het project vond in de afgelopen zes jaar plaats.
 • Alle competenties kunt u aantonen aan de hand van dit project.

* Indien u niet de projectmanager van het gehele project was, dan moet u een relevant deel van het project hebben geleid. Met andere woorden; u was projectmanager vanaf de start tot oplevering van een projectproduct of dienst. Het merendeel van de gevraagde competenties kunt u aantonen met dit (deel)project. Wisselde uw rol als projectmanager gedurende het project, dan dient u per fase uw taken en bevoegdheden te omschrijven en het aantal medewerkers waaraan u leiding gaf.

De richtlijnen voor een IPMA-B project:

 • Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was 9 maanden
 • Geplande doorlooptijd van het project 9 maanden
 • Werkelijke doorlooptijd 9 maanden
 • Aantal mensen direct aangestuurd 10
 • Aantal uren van de door u aangestuurde mensen 6.250
 • Aantal uren als projectmanager aan het project besteed 700
 • Aantal belanghebbende partijen 8

Bij IPMA-B is de complexiteit van projecten van cruciaal belang voor toelating tot de tweede fase van het traject. De complexiteit van projecten is de factor die het grootste onderscheid vormt tussen IPMA-C en IPMA-B.

IPMA certificering

Eerstvolgende IPMA trainingen

IPMA® niveau C (startgarantie)

20 mei @ 09:00 - 15 juli @ 16:30

IPMA® niveau D (startgarantie)

20 mei @ 09:00 - 15 juli @ 16:30