Algemeen

Triple Plus neemt uw gegevens zoals naam, (email)adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Triple Plus waarborgt en respecteert uw privacy en houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Doel gegevensverwerking

Triple Plus verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot relaties en bezoekers van haar website(s) in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of haar website(s) voldoende aansluit(en) op de wensen van de bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Triple Plus en het kunnen uitvoeren van promotie activiteiten;
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afhandelen van betalingsverkeer;
  • het verrichten van analyse van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden;

Gebruik door derden

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Triple Plus gebruikt. Het is echter mogelijk dat dochtermaatschappijen en partnerorganisaties van Triple Plus toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens voor de correcte uitvoering van werkzaamheden zoals overeengekomen met Triple Plus.

Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval door Triple Plus, nog door haar dochtermaatschappijen of partnerorganisaties, verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Wanneer nodig

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, bijvoorbeeld via website(s), inschrijfformulieren, bestelformulieren, antwoordkaarten en coupons. Hieronder volgt een overzicht wanneer Triple Plus uw gegevens nodig heeft:

  • bij het verkrijgen van toegang tot internetapplicaties zoals e-Xam en e-learning;
  • bij het plaatsen van een (elektronische) bestelling of order;
  • bij het doen van een (elektronische) inschrijving voor een cursus, presentaties, seminars, e.d.;
  • bij het doen van een (elektronische) aanvraag van informatie;
  • bij het downloaden van beschikbaar gestelde documenten, tools, e.d.

Daarnaast registreert de webserver diverse niet persoonlijke gegevens van uw computer, zoals IP-adres, browserversie en resolutie. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en verbetering van de website(s) van Triple Plus.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, wordt in een beperkt aantal situaties bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie wordt verzameld door gebruik te maken van zogenaamde "tijdelijke cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Deze "tijdelijke cookies" worden bij het afsluiten van uw browser automatisch verwijderd. In sommige situaties kunt u op eigen verzoek ook een "permanente cookie" inschakelen. Deze mogelijkheid wordt u optioneel aangeboden om u te herkennen bij het aanmelden van sommige internetapplicaties. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name voor het functioneren van de internetapplicaties zoals e-Xam en e-learning.

Beveiliging

Alleen door Triple Plus geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via de website(s) van Triple Plus via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen

Triple Plus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen/Opt-Out

Met uw vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid of uw verzoek tot inzage of correctie kunt u contact opnemen met Triple Plus: telefoon (0598) 626 500. Als u geen prijs stelt op onze commerciële uitingen, kun u dit schriftelijk melden bij Triple Plus B.V., Borgerspark 63, 9642 LL Veendam. Daarnaast bevat iedere commerciële e-mail een instructie voor afmelding.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen