Over Noorderlink

 
Noorderlink is een samenwerking op het gebied van Human Resource Management (HRM) en Human Resource Development (HRD).

Door kennis, expertise en best-practises uit te wisselen vergroten de organisaties in het netwerk de mobiliteit en inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarnaast zijn de organisaties door hun onderlinge afstemming beter in staat oplossingen voor moeilijke vraagstukken te realiseren.

Er zijn inmiddels 37 organisaties aangesloten bij Noorderlink. Het netwerk zet zich in onder meer in om goed opgeleid personeel aan te trekken en te behouden.

Diensten

De diensten van Noorderlink zijn vooral gericht op de uitwisseling van kennis, expertise en best-practices tussen de 37 aangesloten organisaties. Ook wil het de mobiliteit van het personeel van de aangesloten organisaties vergroten.

Daarnaast zet Noorderlink zich in om goed opgeleid personeel voor het noorden te behouden en naar het noorden te halen door het profileren van het noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving.

De strategische doelen van Noorderlink:

  • Uitwisseling van kennis, expertise en best-practices op HRM/HRD-gebied;
  • Het op gang brengen van mobiliteit en het vergroten van de inzetbaarheid van personeel van de bij Noorderlink aangesloten organisaties;
  • Profilering van het Noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving;
  • Betrokkenheid bij regionale maatschappelijke aangelegenheden.

 

Over Noorderlink Academy

 
Professionele ontwikkeling; voor, door en met elkaar.

Noorderlink Academy faciliteert professionals in hun professionele ontwikkeling door het organiseren van diverse leer en ontwikkelactiviteiten. Deze activiteiten zijn vanuit een behoefte en in co-creatie met het Noorderlink netwerk ontwikkeld. Ze hebben een duidelijke identiteit, ze vullen elkaar aan, ze versterken elkaar en zijn onderscheidend.
 

Leergang Projectmatig leren werken

De Leergang Projectmatig leren werken is bedoeld voor Professionals die projectmatig willen leren werken en de projectmethodiek goed onder de knie willen krijgen. Deze leergang wordt verzorgd door docenten Jan de Wit en Alfred Krol van Triple Plus.

Na afronding van de leergang ontvang je een certificaat. Met dit certificaat toon je aan dat:

  • de basisprincipes van projectmatig werken beheerst;
  • je in staat bent om zelfstandig een project op te zetten en aan te sturen.

De leergang Projectmatig leren werken volgt voor een belangrijk deel de Nederlandse Competence Baseline (NCB) voor projectmanagement. Daardoor is het mogelijk, als je de leergang hebt afgerond, om het IPMA-D theoriecertificaat te halen.

 

Leergang Professioneel projectleiderschap

De Leergang Professioneel projectleiderschap is bedoeld voor de methodisch goed onderlegde projectleider, die grip wil krijgen op projecten die zich afspelen in een ingewikkeld en spannend krachtenveld. Deze leergang wordt verzorgd door docenten Jan de Wit en Alfred Krol van Triple Plus.

Na afronding van de leergang ontvang je een certificaat. Met dit certificaat toon je aan dat:

  • je in staat bent grip te houden op projecten door effectief te sturen en te beïnvloeden binnen een complexe (multidisciplinaire) projectomgeving;
  • je een gedegen visie hebt op verschillende projectmethoden en de type vraagstukken waarin deze methoden effectief zijn.

De leergang Professioneel projectleiderschap volgt voor een belangrijk deel de Nederlandse Competence Baseline (NCB) voor projectmanagement. Daardoor is het mogelijk, als je de leergang hebt afgerond, om het IPMA-C theoriecertificaat te halen.

 

Aanmelden of meer informatie over beide leergangen: zie Noorderlink Academy of stuur een e-mail naar academy@noorderlink.nl.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen