Guide to Lead is een adviesbureau dat zich richt op groeiende en sterk ontwikkelende ondernemingen. 

In projectomgevingen wordt verandermanagement steeds meer een issue. Daar waar bijvoorbeeld een verhuizing voorheen een logistiek project was, hebben verhuizingen steeds meer een gedragscomponent. Daar waar je eerder een werkplek wisselde, wordt nu bij bijvoorbeeld ‘Het Nieuwe Werken’ ander gedrag verlangd. Gedrag dat heel andere patronen heeft dan waar aan men gewend was. Gedrag wat steeds meer binnen de scope van een project wordt getrokken. Gedrag dat ook gemanaged moet worden. Maar hoe dan? 

Guide to Lead helpt om helder te krijgen om welke gedragsverandering het ten diepste gaat, welk patroon er doorbroken moet worden om de verandering werkelijk te realiseren in de breinen van de betrokkenen. We maken inzichtelijk welke fasering een verandering doorloopt (in hun breinen). We geven projectleiders en leidinggevenden handvatten om te gaan sturen op de onderstroom van een verandering. Zodat het je niet overkomt, maar je de verandering zelfs versnelt. Zodat je bij de bijbehorende emoties bij de verandering de toegevoegde waarde kan zien. Zodat je niet alleen grip krijgt op wat er moet gebeuren, maar ook op het waarom. Zodat er in je projectplan niet alleen aandacht is voor de producten oplevert, maar ook de mens die met de producten moet werken.

Jacquelien Willemse (Arbeids- en Organisatiepsychologe) van Guide to Lead verzorgt regelmatig onderdelen van de leergangen die Triple Plus verzorgd voor o.a. Noorderlink. Daarnaast wordt Jacquelien Willemse van Guide to Lead betrokken bij in company ontwikkeltrajecten als psycholoog bij Projectmanagement Assessments. Ook kan zij als veranderkundige als projectlid worden ingezet. 

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen