Triple Plus heeft een hecht netwerk van partners met wie we regelmatig samenwerken bij klanten. Wij hechten veel waarde aan deze bewezen samenwerkingsverbanden. Mensen waarop niet alleen wij, maar ook u kunt bouwen. Partnerships kun je in onze ogen niet kopen, maar moet je verdienen. Wij gaan er zelfs zo ver in dat u als klant ons mag aanspreken op de prestaties van onze partners. Hieronder vind u een overzicht van partners.

Instituut Frijlande

Frijlande is een initiatief van Triple Plus. Initiatiefnemer Jan de Wit heeft de afgelopen jaren ruime kennis en ervaring opgedaan met het verzorgen van verschillende, aan privacy management gerelateerde, cursussen, opleidingen en trainingen.

Frijlande, instituut voor privacy management, richt zich op het gebied van privacy management op de volgende activiteiten:
- opleiden;
- netwerkontwikkeling;
- consulting.

Lees meer

Frijlande

SUMMMIT

Het leren gebruiken en toepassen van de PROJECTKAART bij projectmatige opdrachten en projecten is al jaren een hit en eyeopener in de trainingen en coaching situaties van Triple Plus. De kaart daagt uit tot creativiteit, maar biedt ook inzicht en overzicht in de voor de opdracht of het project belangrijke besturingselementen.

SUMMMIT - de digitale projectkaart is gemaakt in co-creatie tussen projectmanagers, designers en developers. Het resultaat is een fantastisch hulpmiddel dat door projectleiders flexibel en naar eigen inzicht is te gebruiken.

SUMMMIT is een samenwerkingsverband van Triple Plus, Trics Media (Jelmer de Jong) en Dotking (Thijmen Krol).

Lees meer

SUMMMIT

Fit2swarm

Triple Plus en MWP-Advies hebben een nieuw softwaresysteem ontwikkeld voor organisaties die (willen) overstappen op een veel flexibelere manier van werken, namelijk het "zwermen". De naam van het systeem is Fit2swarm.

Onder zwermen verstaan wij dat de medewerkers van een bedrijf daar worden ingezet waar nu het meeste werk is. Dit zorgt voor een kortere doorlooptijden, minder overcapaciteit, minder overhead en lagere managementinspanning en vooral ook veel meer tevredenheid bij de medewerkers.

lees meer

MWP Advies

MWP Advies (Boy van de Wiel) ontwikkelt en begeleidt leertrajecten voor strategie, beleid en vernieuwing met schaaleffecten voor bedrijfsonderdelen en samenwerkingsverbanden. Hierbij staat het versterken van het vermogen tot vernieuwing centraal.

lees meer

Hanzehogeschool Groningen

De scholing op het gebied van projectmanagement op de Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven vindt plaats in samenwerking met Triple Plus. Dankzij jarenlange ervaring kent Triple Plus alle ins en outs van projectmanagement in de praktijk. De Hanzehogeschool heeft veel ervaring met de koppeling van project en organisatie.

Lees meer

Logo Hanzehogeschool Groningen

PAdd - Patrick Wennekes

Patrick is project manager binnen de zorg. Hij heeft ruime ervaring in de zorg op diverse posities. Door de combinatie van Black Belt Lean Six Sigma en projectmanagement is hij breed georiënteerd en breed inzetbaar.

Patrick verzorgt trainingen op het gebied van projectmanagement, projectmatig werken en Lean Six Sigma (Yellow Belt, Orange Belt, verbeter- en prestatieborden), daarnaast coacht hij Lean Six Sigma Orange en Green Belts.

Lees meer

OpEyE Consulting - Martin Caron

Martin is business consultant en geeft graag “Eye-Openers”. Hij is ook geaccrediteerd trainer voor MSP®, PRINCE2® Agile, PRINCE2®, MoP® en P3O® en wordt door Triple Plus ingezet als trainer.

Martin heeft uitgebreide en brede ervaring als lijnmanager (IT en detachering), projectmanager, advisering programma-, project– en portfolio management, assurance en onderzoek naar project kwaliteit en training.

Lees meer

Noorderlink Academy

Noorderlink Academy faciliteert professionals in hun professionele ontwikkeling door het organiseren van diverse leer en ontwikkelactiviteiten. Deze activiteiten zijn vanuit een behoefte en in co-creatie met het Noorderlink netwerk ontwikkeld. Ze hebben een duidelijke identiteit, ze vullen elkaar aan, ze versterken elkaar en zijn onderscheidend.

Triple Plus verzorgt de Leergangen "Projectmatig leren werken" en "Professioneel Projectleiderschap" voor Noorderlink Academy.

Lees meer

Noorderlink Academy

Guide to Lead

Guide to Lead is een adviesbureau dat zich richt op groeiende en sterk ontwikkelende ondernemingen. In projectomgevingen wordt verandermanagement steeds meer een issue. Daar waar bijvoorbeeld een verhuizing voorheen een logistiek project was, hebben verhuizingen steeds meer een gedragscomponent. Daar waar je eerder een werkplek wisselde, wordt nu bij bijvoorbeeld ‘Het Nieuwe Werken’ ander gedrag verlangt. Gedrag dat heel andere patronen heeft dan waar aan men gewend was. Gedrag wat steeds meer binnen de scope van een project wordt getrokken. Gedrag dat ook gemanaged moet worden. Maar hoe dan? 

Lees meer

Change Company

Aart Pijl en Loes Bon van Change Company zijn specialisten in organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en executive coaching.

Hun vakgebieden zijn bedrijfskunde, sociale wetenschappen en change management. Met de opdrachtgever wordt gezocht naar de hefboom voor verbetering. Kennis en ervaring geven ze ook graag door, niet alleen bij opdrachtgevers, maar ook in masterclasses en postacademische opleidingen.

PeopleCert

PeopleCert is een wereldleider op het gebied van beoordeling en certificering van professionele vaardigheden en werkt samen met multinationale organisaties en overheidsinstanties voor de ontwikkeling en levering van gestandaardiseerde examens.

AXELOS is eigenaar van PRINCE2® en MSP® en PeopleCert is vanaf 1 januari 2018 wereldwijd exclusief verantwoordelijk voor de distributie van AXELOS examens. Triple Plus is met ingang van 1 januari 2018 een Approved Examination Organization (ATO) van PeopleCert voor PRINCE2® en voor MSP®. 

Lees meer

AXELOS

AXELOS is eigenaar van onder andere PRINCE2® en MSP®. AXELOS heeft de accreditatie en certificering van trainings- en consultancyorganisaties per 1 januari 2018 uitbesteed aan PeopleCert. 

Namens AXELOS heeft PeopleCert Triple Plus geaccrediteerd als Accredited Training Organisation (ATO) voor PRINCE2® en MSP®. 

Axelos

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen