Deel 1: Handreiking projectmatig werken

Door de korte en bondige wijze van formuleren is het boek "Projectenwijzer - Handreiking projectmatig werken" een houvast voor aankomend projectleiders. Voor de meer ervaren projectleiders is het een handige geheugensteun.

Auteur Jan de Wit is mede-eigenaar van Triple Plus en werkzaam als projectleider en projectmanagementtrainer. Zijn jarenlange ervaring is in dit handboek to the point en op een compacte en toegankelijke manier samengevoegd.

De Handreiking projectmatig werken kost € 21,50 (inclusief btw en bezorgkosten) en is o.a. te bestellen bij Triple Plus: stuur een e-mail, bel 05 98 62 65 00 of laat een bericht achter via de "Bel mij" button onder aan deze pagina, wij bellen dan terug.

Inhoud:

 1. Wanneer is sprake van een project?
 2. Voordelen om iets projectmatig op te pakken
 3. Succesfactoren voor de uitvoering van projecten
 4. De belangrijkste projectrollen
 5. De gouden regels voor opdrachtgeverschap
 6. De projectkaart
 7. Projectmanagementcompetenties en -principes
 8. Projectfasen (oriëntatie-, definitie-, realisatie- en afrondingsfase)
 9. De belangrijkste projectdocumenten
 10. De belangrijkste projectmanagementtools

Via het alfabetisch register kan snel naar de juiste pagina gezocht worden.

ISBN 9-789463-500135

Opleiding projectmatig werken

De Projectenwijzer is ook de basis van de opleiding Projectmatig werken.

Projectmatig werken is een praktische en ‘to the point’ georganiseerde werkwijze, ondersteund door snel toe te passen tools, die helpt om doelen om te zetten in resultaten. De opleiding Projectmatig werken is een prima start voor (aankomend) projectleiders, projectondersteuners en projectmedewerkers. Voor de meer ervaren projectleiders is de training een goede manier om kennis op te frissen.

De cursist leert een project- of opdrachtkaart te maken aan de hand waarvan snel verbanden kunnen worden gelegd tussen de belangrijkste sturingselementen. Als blijkt dat voor het realiseren van resultaten een tijdelijke organisatie noodzakelijk is, is projectmatig werken eenvoudig uit te bouwen naar projectmanagement.

Projectenwijzer: deel 1 en 2

 

Deel 2: De negen principes van succesvol projectmanagement

In mei 2017 is deel 2 verschenen van auteur Jan de Wit: "Projectenwijzer - De negen principes van succesvol projectmanagement"Hierin wordt samengevat welke, uit de praktijk voortkomende, negen principes bijdragen aan succesvol projectmanagement. De focus ligt daarbij op de uitkomst van projecten en de taken die daartoe uitgevoerd moeten worden.

Naast het hanteren van de standaardfasen in projecten en het gebruik van basistechnieken, is het belangrijk dat de projectmanager handelt vanuit een bepaalde grondhouding. Op basis van praktijkervaring is deze grondhouding terug te brengen tot de volgende negen principes:

 1. Houd je focus op het hogere doel van de organisatie
 2. Werk resultaatgericht wanneer dat past
 3. Hanteer een heldere projectvisie
 4. Zorg voor een gedeelde aanpak
 5. Kies een ontwikkelbenadering die bij het project past
 6. Pas van meet af aan gebruikersparticipatie toe
 7. Pas jouw leiderschapsstijl aan wanneer dat nodig is
 8. Blijf continu zicht houden op de belangen
 9. Realiseer je dat je naast projectmanager ook adviseur van de opdrachtgever bent

Met behulp van de principes wordt inzichtelijk hoe en waarmee het bevorderen van win-win en effectief overleg en afstemming versterkend werken voor de sturingsrol van de projectleider. Deze principes zijn uitgewerkt in het boekje en kan het best in combinatie met het boek "Projectenwijzer: handreiking projectmatig werken" (zie boven) worden gelezen en toegepast.

ISBN 9-789463-500142

De negen principes van succesvol projectmanagement kost € 21,50 (inclusief btw en bezorgkosten) en is o.a. te bestellen bij Triple Plus: stuur een e-mail, bel 05 98 62 65 00 of laat een bericht achter via de "Bel mij" button onder aan deze pagina, wij bellen dan terug.

Volg Triple Plus op LinkedInFacebook en Twitter om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe trainingen, nieuwe trainingsdata, nieuws en acties.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen