Frijlande - instituut voor privacy management, richt zich op het gebied van privacy management op de volgende activiteiten:
- opleiden;
- netwerkontwikkeling;
- consulting.

Omdat sinds 2018 Europese wetgeving van kracht is op het gebied van Privacy management (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) zijn er medewerkers nodig die dit in organisaties en bedrijven moeten gaan vormgeven/uitvoeren.

Frijlande - instituut voor privacy management is een initiatief van Triple Plus.

Initiatiefnemer Jan de Wit heeft de afgelopen jaren ruime kennis en ervaring opgedaan met het verzorgen van verschillende, aan privacy management gerelateerde, cursussen, opleidingen en trainingen.

Frijlande biedt diverse privacy management opleidingen aan:

Post HBO privacy management

Alle overheidsinstanties, onderwijs, zorg en bedrijven die met persoonsgegevens werken moeten sinds 2018 aan de nieuwe privacy wetgeving voldoen o.a. door een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst te hebben of in te huren. Voor deze functie is een HBO-werk en denkniveau vereist, naast competenties als analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgericht, risicobeheersing en communiceren. 

De registeropleiding Post HBO privacy management van Frijlande biedt specifieke scholing voor de FG en privacy manager. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers inzicht in de voor privacy management relevante wet- en regelgeving en leert u privacy vraagstukken op een projectmatige manier aan te pakken. Privacy management, project- en verandermanagement worden in de opleiding samengebracht en u leert handelen volgens het procesmodel privacy management, dat samen met het framework de modus operandi vormt.

Naast het volgen van de opleiding gaat de deelnemer via een werkervaringsplaats/stage in het werkveld aan de slag. De deelnemer krijgt daarbij nog een aantal consultancy- (inhoud) en begeleidingsuren op de werkplek. De opleiding sluit af met een examen wat leidt tot een erkend diploma. De doorlooptijd van het traject is ca. 5 à 6 maanden.

Na afloop van dit traject kan de bijgeschoolde medewerker als FG of privacymanager:

  • in dienst treden van een organisatie
  • als ZZP-er aan de slag (parttime FG voor aantal organisaties)
  • toetreden tot een flexpool
  • via een detacheringsbureau aan de slag

Brochure post hbo privacy management

 


 

Basismodule privacy management 

Tijdens de tweedaagse basismodule krijgt de deelnemer via het vijfstappenmodel van Frijlande kennis van de voor privacy management relevante wet- en regelgeving aangereikt en leert u hoe privacy vraagstukken in uw organisatie op een projectmatige manier kunnen worden aangepakt.

Brochure basismodule privacy management

 

 


Permanente Educatie (PE) modules 

 

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy management, organiseert Frijlande Permanente Educatie (PE) activiteiten in 1 of 2 dagdelen. Enkele modules/trainingen zijn bedoeld voor alumni/privacy professionals, maar voor de meeste is geen specifieke vooropleiding vereist, maar zijn bedoeld voor iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

 

Meer informatie:

Frijlande - instituut voor privacy management

Laan Corpus den Hoorn 300

9728 JT Groningen

secretariaat@frijlande.nl

05 98 62 65 00

 

 

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen