Frijlande - instituut voor privacy management, richt zich op het gebied van privacy management op de volgende activiteiten:
- opleiden;
- netwerkontwikkeling;
- consulting.

Omdat in 2018 Europese wetgeving van kracht wordt op het gebied van Privacy management (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) zijn er ca. 28.000 medewerkers nodig die dit in organisaties en bedrijven moeten gaan vormgeven/uitvoeren.

Frijlande - instituut voor privacy management is een initiatief van bestaande marktpartijen die actief zijn op het gebied van projectmanagement, juridische advisering (privacy) en opleidingen: Triple Plus en Commutatio.

De initiatiefnemers (Jan de Wit en Heleen van Balen) hebben de afgelopen jaren ruime kennis en ervaring opgedaan met het verzorgen van verschillende, aan privacy management gerelateerde, cursussen, opleidingen en trainingen.

 

Frijlande biedt twee opleidingen aan:

Post HBO privacy management

Alle overheidsinstanties, onderwijs, zorg en bedrijven die met persoonsgegevens werken zullen vanaf 2018 aan de nieuwe privacy wetgeving moeten voldoen o.a. door een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst te hebben of in te huren. Voor deze functie is een HBO-werk en denkniveau vereist, naast competenties als analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgericht, risicobeheersing en communiceren. 

De registeropleiding Post HBO privacy management van Frijlande biedt specifieke scholing voor de FG en privacy manager. Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de voor privacy management relevante wet- en regelgeving en leert u privacy vraagstukken op een projectmatige manier aan te pakken. Privacy management, project- en verandermanagement worden in de opleiding samengebracht en u leert handelen volgens het procesmodel privacy management, dat samen met het framework de modus operandi vormt.

Naast het volgen van de opleiding gaat de deelnemer via een werkervaringsplaats/stage in het werkveld aan de slag. De deelnemer krijgt daarbij nog een aantal consultancy- (inhoud) en begeleidingsuren op de werkplek. De opleiding sluit af met een examen wat leidt tot een erkend diploma. De doorlooptijd van het traject is ca. 5 à 6 maanden.

Na afloop van dit traject kan de bijgeschoolde medewerker als FG of privacymanager:

  • in dienst treden van een organisatie
  • als ZZP-er aan de slag (parttime FG voor aantal organisaties)
  • toetreden tot een flexpool
  • via een detacheringsbureau aan de slag

Brochure post hbo privacy management

 

Basismodule privacy management 

Tijdens de tweedaagse basismodule krijgt de deelnemer via het vijfstappenmodel van Frijlande kennis van de voor privacy management relevante wet- en regelgeving aangereikt en leert u hoe privacy vraagstukken in uw organisatie op een projectmatige manier kunnen worden aangepakt.

Brochure basismodule privacy management

 

Meer informatie:

Frijlande - instituut voor privacy management

Leonard Springerlaan 23a

9727 KB Groningen

info@frijlande.nl

05 98 62 65 00

Introductiefilm Frijlande

 

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen