De deeltijd(avond)opleiding Post-HBO Projectmanagement is een samenwerkingsverband van Triple Plus en HanzePro (Hanzehogeschool Groningen).

Triple Plus verzorgt de onderdelen "Projectmatig management" en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Projectmatig werken: dit studieonderdeel kunt u ook volgen als cursus
  2. Projectcompetenties: dit onderdeel kunt u ook volgen als cursus
  3. Projectmethodieken en principes: vanaf dit studieonderdeel werkt u aan uw eigen project, zodat u nieuwe inzichten en keuzes kunt toetsen aan de praktijk. U leert een projectkaart maken van uw project en maakt kennis met de negen aan de praktijk gelieerde principes. U leert verschillende methoden en technieken kennen.

SUMMMIT - de digitale projectkaart is een co-creatie van o.a. Triple Plus en is een projectmanagement tool waarmee overzicht en inzicht wordt gecreëerd  in een project. Vanaf oriëntatie op de opdracht tot en met het opleveren van het eindresultaat. Geen beperkingen of voorschriften, maar eenvoud, flexibiliteit en gebruikersgemak staan voorop. Deelnemers aan "Projectmethodieken en principes" kunnen gedurende dit onderdeel gratis gebruik maken van SUMMMIT.

Alle Triple Plus docenten werken ook als (interim) projectleiders en kennen alle ins en outs van projectmanagement in de praktijk. De Hanzehogeschool heeft veel ervaring met de koppeling van project en organisatie. De samenwerking biedt dus praktische en inhoudelijke kennis van projectmanagement, maar laat ook zien hoe u een project in de context kunt inpassen.

Post-HBO Projectmanagement biedt een verbreding en verdieping van uw competenties als projectleider. U koppelt uw kennis van projectmatig werken aan de bedrijfskundige praktijk, zodat u leert een bijdrage te leveren aan innovatie en verandering in uw organisatie of die van uw klanten. De opleiding geeft u de kans om steeds complexere projecten te leiden.

Bij succesvolle afronding ontvangt u het diploma 'Projectmanagement' van de Stichting Post-HBO Nederland en wordt u opgenomen in het landelijk CPION register.

Doelgroep

(Aankomend) projectleiders die verder willen groeien in projectmanagement, maar ook managers, adviseurs en beleidsmedewerkers die vanuit hun vakgebied of als opdrachtgever te maken hebben met één of meerdere projecten.

Doel 

Na het volgen van de opleiding:

  • heeft u brede kennis van projectmanagement en kunt u die toepassen;
  • kent u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement;
  • initieert, leidt, implementeert en evalueert u projecten;
  • bent u inzetbaar bij verschillende projecten op diverse plekken in uw organisatie;
  • ziet u een project in relatie tot de bedrijfskundige aspecten van de organisatie en kunt u deze integreren met de principes van projectmanagement.

Docenten Post HBO Projectmanagement

Inhoud opleiding, prijs en inschrijven

Meer informatie over de inhoud van het programma, de prijs en het inschrijven vindt u op de website van de HanzePro.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen