Het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie.

NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken.

Om blijvend invulling te geven aan de samenwerking met opleiders voor de verschillende NIMA Diploma’s heeft NIMA Triple Plus aangewezen tot speciaal geselecteerde 'Education Partner'. NIMA en Triple Plus werken nauw samen om de lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de examens. Triple Plus verzorgt de NIMA trainingen in Groningen.

Alle Triple Plus docenten zijn zeer ervaren praktijkmensen die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen van hun vakgebied.

NIMA B Marketing Manager, specialisatie Consumentenmarketing

Wie het diploma NIMA B Marketing Manager heeft, kan een volledig marketingplan schrijven, implementeren en evalueren. Om het NIMA B Marketing diploma te ontvangen, dient de kandidaat twee modules succesvol af te ronden:

 • Module B1 Marketing Manager, een schriftelijk examen bestaande uit een casus met open vragen.
 • Module B2 Specialisatie: een operationeel plan schrijven en verdedigen.

Voor module B2 kan gekozen worden uit 4 marketing specialisaties:

 • NIMA B2 Consumentenmarketing
 • NIMA B2 Business Marketing
 • NIMA B2 Digital Marketing
 • NIMA MOA B2 Customer Insight Management

Examenmodule B1 is voor elke specialisatie gelijk.

Triple Plus NIMA B Marketing leidt op tot de specialisatie NIMA B2 Consumentenmarketing.

Doelgroep

De opleiding NIMA B Marketing Manager is bedoeld voor managers en medewerkers die werkzaam zijn in marketing, verkoop, communicatie, inkoop of hieraan verwante vakgebieden en die hun kennis van hun vakgebied gericht willen verdiepen of verbreden.

De opleiding richt zich op degene die:

 • functioneert op NIMA A marketingniveau: het is géén vereiste om in het bezit te zijn van het NIMA A diploma om te kunnen deelnemen aan NIMA B
 • in het bezit is van een relevant hbo- of wo-diploma: Economie of Bedrijfskunde

Het niveau van het NIMA B examen is vastgesteld op EQF (Europees Kwalificatieraamwerk) niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring.

Doel

Na afloop van de opleiding:

 • kan de deelnemer een degelijke interne en externe(markt)analyse van een organisatie uitvoeren;
 • kan de deelnemer een SWOT- en een portfolio analyse uitvoeren;
 • kan de deelnemer adequate overwegingen maken rond segmentering en positionering;
 • kan de deelnemer een marketingstrategie ontwikkelen waarmee hij/zij inspringt op de kansen in de omgeving van de eigen organisatie;
 • kan de deelnemer een goed doordacht marketingplan schrijven;
 • weet de deelnemer de strategie te vertalen naar de marketingmix;
 • is de deelnemer in staat om het diploma NIMA B Consumentenmarketing te halen.

Inhoud

Deze klassikale opleiding duurt 17 lesavonden, de totale looptijd inclusief examens is ongeveer 8 maanden. De studiebelasting is ca. 10 uren per week, inclusief de les. De bijeenkomst per week duurt drie uur:

Lessen 1 t/m 11: theoretische onderbouwing

De invulling van de eerste 11 bijeenkomsten gebeurt aan  de hand van de tien stappen uit het marketingplanningsproces. Tijdens deze bijeenkomsten wordt al een verband gelegd met de eigen organisatie en het te schrijven marketingplan.

Lessen 12 en 13: examentraining

Tijdens de examentraining wordt elke week, voorafgaand aan de les, een oud NIMA Marketing B1-examen gemaakt, waarvan de antwoorden tijdens de training worden besproken. Hierdoor weet de deelnemer wat er verwacht wordt tijdens het examen en leert de deelnemer antwoorden beter te onderbouwen.

Het B1 examen vindt een paar weken na les 13 plaats, in Groningen. De examendatum wordt gepland in overleg met de NIMA examinator en de deelnemers. 

Lessen 14 t/m 17: het schrijven van het marketingplan, inclusief de presentatie

Na de B1 examendatum wordt gestart met de lessen van het B2 gedeelte (14 t/m 17). Deze 4 laatste lessen worden gepland zodra de B1 examendatum bekend is en de frequentie zal driewekelijks zijn, het B2 gedeelte inclusief examen zal daarom totaal ongeveer 2 maanden duren.  

De lessen 14 t/m 17 staan in het teken van het schrijven van het eigen marketingplan. Tijdens een gezamenlijke aftrap krijgt men handvatten voor het schrijven van het eigen marketingplan. Tijdens een intervisiebijeenkomst geven de cursisten feedback op elkaars marketingplan. Onder begeleiding van een ervaren marketingdeskundige worden ten slotte de puntjes op de i gezet waarna de deelnemer marketingplan kan indienen bij NIMA.

Trainingsmateriaal

De deelnemer ontvangt op de eerste lesavond de cursusmap en krijgt de cursusboeken vooraf thuisgestuurd: Strategische en operationele marketingplanning - Kernstof B” - Gerbrand Rustenburg e.a. en “Commerciële calculaties 2 - Rekenen op Nima-B niveau”.

Examen

Het niveau van het NIMA B examen is vastgesteld op EQF (Europees Kwalificatieraamwerk) niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring.

Het NIMA B Consumentenmarketing examen bestaat uit twee delen: B1 (schriftelijk) en B2 (mondeling).

Het schriftelijke examendeel (B1) duurt 3 uren. Het bestaat uit een case met bijbehorende open vragen. De kandidaat wordt getoetst op de kernproblematiek van een onderneming (op product- en marktniveau) vaststellen, marketingdoelstellingen formuleren, alternatieve opties voor het marketingbeleid aangeven en uit deze alternatieven een verantwoorde keuze maken.

Voor module B2 Consumentenmarketing schrijft de kandidaat een operationeel marketingplan. Dit wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examen.

Triple Plus kiest voor integratie van beide modules in één programma, waardoor de kans van slagen voor beide examens vergroot wordt. Het marketingplanningsproces bestaat immers ook uit zowel strategische als operationele onderdelen die niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Het examen valt onder de verantwoordelijkheid van NIMA en wordt afgenomen door examinatoren van NIMA. Het examengeld wordt door de kandidaat zelf aan NIMA betaald. Voor actuele prijzen zie de website van NIMA.

Als extra service voor onze cursisten hebben wij met NIMA afgesproken dat cursisten van Triple Plus het schriftelijke/digitale NIMA-examen (B1) in Groningen kunnen maken. Dat scheelt niet alleen reistijd, maar het examen wordt gemaakt in een vertrouwde en minder massale omgeving. Deze regeling geldt alleen voor cursisten die een NIMA-opleiding via Triple Plus volgen.

Prijs

De opleiding kost € 2.595,00 per persoon, inclusief verblijfskosten (koffie/thee etc.), boeken en cursusmap. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

De opleiding kan, als u aan alle voorwaarden voldoet, grotendeels betaald worden met de UWV Scholingsvoucher van € 2.500,00 als:
* u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft of als
* u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt.

Als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn, werkt u in de langdurige zorg. Dit kan zowel in een instelling als in de thuiszorg zijn. Denk hierbij aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Als u een functie in de zorg heeft gehad waarbij u geen directe zorg verleende, maar administratieve werkzaamheden verrichtte, komt u niet in aanmerking voor de UWV scholingsvoucher.

Een Scholingsvoucher is een tijdelijke subsidie. U vraagt deze vergoeding aan als u een opleiding wilt volgen in de richting van een "Kansberoep", dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is.

Sinds 18 juli 2017 is er een NIEUWE Kansberoepenlijst voor de UWV Scholingsvoucher: Kansberoepenlijst juli 2017

Brochure

De algemene NIMA informatie kunt u hier dowloaden: BROCHURE

Inschrijven

De opleiding duurt 17 avonden van 18.30 tot 21.30 uur, verdeeld over 8 maanden en vindt plaats in Groningen. De lessen worden verzorgd door docent Koop Boer (foto) en de eerstvolgende opleiding start op 6 maart 2018: inschrijven.

De cursusdagen van het B1 gedeelte zijn:

Dag:

   

            1

   dinsdag

      6-3-2018

            2

   dinsdag

   13-3-2018

            3

   dinsdag

   20-3-2018

            4

   dinsdag

   27-3-2018

            5

   dinsdag

      3-4-2018

            6

   dinsdag

   10-4-2018

            7

   dinsdag

   17-4-2018

            8

   dinsdag

   24-4-2018

            9

   dinsdag

      8-5-2018

         10

   dinsdag

   15-5-2018

         11

   dinsdag

   22-5-2018

         12

   dinsdag

   29-5-2018

         13

   dinsdag

      5-6-2018

Het B1 examen vindt begin juli 2018 plaats in Groningen en daarna wordt gestart met de lessen van het B2 gedeelte (14 t/m 17). Deze 4 laatste lessen starten na de zomervakantie 2018 en de frequentie is driewekelijks:

         14

   dinsdag

      4-9-2018

         11

   dinsdag

   25-9-2018

         12

   dinsdag

16-10-2018

         13

   dinsdag

   6-11-2018

NIMA heeft de mondelinge verdediging nog niet gepland, maar de verwachting is dat dit in november 2018 zal zijn. 

Liever op maat of in-company?

Triple Plus kan de training ook in-company, als maatwerk verzorgen. Vanaf 4 deelnemers is dat meestal voordeliger dan individueel inschrijven. Er worden dan tijdens de training praktijkvoorbeelden uit het eigen bedrijf/de organisatie gebruikt en ook kunnen er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken worden toegevoegd. Wij maken graag een offerte!

Voor meer informatie over of het aanvragen van een offerte voor maatwerktrainingen en workshops: stuur een e-mail of bel 05 98 62 65 00. Of gebruik maken de "Bel mij" button hieronder, wij bellen dan terug.

 

Meld u aan voor de Triple Plus Nieuwsbrief om automatisch op de hoogte gehouden te worden van nieuwe trainingsdata, nieuws en acties van Triple Plus of volg Triple Plus op LinkedInFacebook en Twitter.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen