International Project Management Association (IPMA) staat voor verdere professionalisering, herkenning en vooral erkenning van het projectmanagementvak en is een overkoepelende organisatie van nationale brancheverenigingen voor projectmanagers. IPMA kent verenigingen in 59 landen en heeft meer dan 50.000 leden.

IPMA-NL is de Nederlandse branchevereniging en telt inmiddels circa 2.000 leden. IPMA-NL heeft het IPMA-certificeringstelsel vertaald naar de Nederlandse Competence Baseline (NCB). Dit is een set aan projectmanagementcompetenties, die gebruikt kan worden voor het professionaliseren van het projectmanagement binnen een organisatie.

De IPMA niveaus:

 • IPMA Level D - beginnend projectleider 
 • IPMA Level C - projectmanager 
 • IPMA Level B - senior projectmanager
 • IPMA Level A - projectdirecteur, die verantwoordelijk is voor de complete projectenportefeuille van een grote organisatie

De niveau C- en B-assessment begeleiding wordt door een ervaren Triple Plus projectmanager gedaan die zelf op het niveau van IPMA-B is gecertificeerd.

Triple Plus wordt beoordeeld met het cijfer 8,6 op Springest, de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen in Nederland.

Doelgroep

Degene die voldoet aan de ervaringsvereisten en beschikt over een geldig theoriecertificaat. U wilt zich goed voorbereiden op het assessment en mogelijk begeleiding bij het schrijven van het rapport.

Inhoud

Op basis van een persoonlijke intake wordt bekeken welke begeleiding er nodig is en waar de behoefte ligt: wordt er begeleiding bij het schrijven van het rapport gewenst? Review? Voorbereiding op het assessment zelf? Zijn er mogelijk competenties die met een ervaren IPMA-B gecertificeerde projectmanager nog eens moeten worden uitgediept? Zijn er nog andere coachingsbehoeftes?

Op basis van de intake wordt een op maat gesneden begeleiding geoffreerd. Er wordt alléén betaald voor hetgeen nodig is. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van kandidaten en de ervaring leert dat geen kandidaat hetzelfde is. Uiteraard maken we gebruik van door ons ontwikkelde IPMA begeleidingshulpmiddelen.

De toelatingseisen voor het IPMA-C assessment:

 • Op het moment van het assessment dient het deel(theorie)certificaat nog geldig te zijn.
 • U dient 36 maanden projectmanagementervaring te hebben opgedaan in de afgelopen zes jaar. Indien u in een periode meerdere projecten leidde, dan tellen deze maanden niet dubbel.
 • Deze projecten dienen aan de minimumeisen van een IPMA C-project te voldoen.
 • U hebt in totaal minimaal 2.500 uur ervaring als projectmanager.
 • Het project dat u omschrijft in het projectrapport dient op het moment van aanmelding reeds te zijn afgerond. U was projectmanager van dit project van begin tot eind.
 • Alle competenties kunt u aantonen aan de hand van dit project.

De minimumeisen van een IPMA C-project zijn als volgt:

 • Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was: 3 maanden
 • Geplande doorlooptijd van het project: 3 maanden
 • Werkelijke doorlooptijd: 3 maanden
 • Aantal mensen aangestuurd: 5 mensen
 • Aantal uren van de door u aangestuurde mensen: 1.100 uren
 • Aantal uren als projectmanager aan het project besteed: 200 uren
 • Aantal belanghebbende partijen: > 4

De toelatingseisen voor het IPMA-B assessment:

Als toelatingseis voor IPMA-B Projectmanagement wordt het 8-5-3 principe gehanteerd. In de afgelopen acht jaar dient u vijf jaar projectmanagementervaring te hebben opgedaan, waarvan drie jaar op IPMA B-niveau. Onder bepaalde voorwaarden mag u projecten meenemen waarvan u in de afgelopen negen tot twaalf jaar projectmanager was in de berekening het aantal maanden projectmanagementervaring. Het aantal maanden van deze projecten tellen dan voor de helft mee.

 • Verder zijn er enkele eisen aan het project dat u beschrijft in het in het projectrapport:
 • Het project dient op het moment van aanmelding reeds te zijn afgerond.
 • U was projectmanager van dit project van begin tot eind.*
 • Het grootste gedeelte van het project vond in de afgelopen zes jaar plaats.
 • Alle competenties kunt u aantonen aan de hand van dit project.

* Indien u niet de projectmanager van het gehele project was, dan moet u een relevant deel van het project hebben geleid. Met andere woorden; u was projectmanager vanaf de start tot oplevering van een projectproduct of dienst. Het merendeel van de gevraagde competenties kunt u aantonen met dit (deel)project. Wisselde uw rol als projectmanager gedurende het project, dan dient u per fase uw taken en bevoegdheden te omschrijven en het aantal medewerkers waaraan u leiding gaf.

De richtlijnen voor een IPMA-B project:

 Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was  9 maanden
 Geplande doorlooptijd van het project  9 maanden
 Werkelijke doorlooptijd  9 maanden
 Aantal mensen direct aangestuurd  10
 Aantal uren van de door u aangestuurde mensen  6.250
 Aantal uren als projectmanager aan het project besteed  700
 Aantal belanghebbende partijen  8

 

Bij IPMA-B is de complexiteit van projecten van cruciaal belang voor toelating tot de tweede fase van het traject.

De complexiteit van projecten is de factor die het grootste onderscheid vormt tussen IPMA-C en IPMA-B.

Bron: www.ipmacertificeren.nl

Erik Reudink is door Gert Touw van Triple Plus begeleid naar zijn IPMA-B assessment en heeft vervolgens de bronzen IPMA-NL Projectmanager van het jaar Award 2017 gewonnen!

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvende persoonljke intake: stuur een e-mail, bel 05 98 62 65 00 of gebruik de "Bel mij" button hieronder, wij bellen dan terug.

 

Meld u aan voor de Triple Plus nieuwsbrief om automatisch op de hoogte gehouden te worden van nieuwe trainingsdata, nieuws en acties van Triple Plus of volg Triple Plus op LinkedInFacebook en Twitter.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen