In het menu Organisatie heeft u kunnen lezen wie wij zijn. Bij Diensten heeft u kunnen zien wat wij doen. Hieronder treft u een overzicht van opdrachtgevers in de sector Vervoer en Opslag.

De deelsectoren van Vervoer en opslag:

 1. Vervoer over land: beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke dienstverlening, haven, op- en overslag,
 2. Vervoer over water
 3. Vervoer door de lucht
 4. Opslag en dienstverlening voor vervoer
 5. Post en koeriers

 

Klanten van Triple Plus in deze sector

 

APM Terminals Rotterdam

APM Terminals Rotterdam is verantwoordelijk voor een jaarlijkse overslag van 2.5 miljoen containers in de Rotterdamse haven en in is één van de grootste container terminals in Europa. APMT opereert in een wereldwijd netwerk van havens, terminals en inland services met 24 duizend medewerkers in 63 landen.

Ze laden en lossen containers van zeeschepen naar andere schepen (feeders en barges), treinen en vrachtwagens. Gaat een container niet direct door naar de plaats van bestemming, dan slaan ze deze op in de yard.

Gert Touw was van 2012 tot 2014 interim projectmanager bij APM Terminals in Rotterdam. Voor meer informatie over zijn werk bij APM Terminals kunt u contact opnemen met Gert: 06 29 56 57 11 of gert.touw@tripleplus.nl

 

PostNL

PostNL is de onmisbare schakel tussen verzenders en ontvangers van post en pakketten. Het is een bedrijf met 3 segmenten, 49.000 medewerkers en ruim tien netwerken in dertien landen.

PostNL staat al meer dan tweehonderd jaar midden in de Nederlandse maatschappij en hun netwerken veranderen mee met die maatschappij. Dankzij geavanceerde IT combineren ze de verschillende netwerken tot één.

In 2002 kwam het bedrijf TPG Post voort uit PTT Post, in 2006 werd de naam veranderd in TNT Post en in 2011 werd TNT gesplitst in koeriersdienst TNT Express en postbedrijf PostNL.

Gert Touw is sinds 2014 door Triple Plus gedetacheerd als interim projectmanager bij PostNL. Voor meer informatie over zijn functie kunt u contact opnemen met Gert: 06 29 56 57 11 of gert.touw@tripleplus.nl

 

RDW

De RDW, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW heeft 4 wettelijke taken opgedragen gekregen door de Nederlandse overheid:

 • Toelating: voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt. En vanuit veiligheids- en milieuaspecten controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
 • Toezicht en controle: handhaving van wet- en regelgeving en toezicht houden op bedrijven die publieke taken uitvoeren in de mobiliteitsketen zoals garagebedrijven, importeurs, providers en verzekeringsmaatschappijen.
 • Registratie en informatieverstrekking: registratie van rijbewijzen, voertuigen, voertuigkenmerken, voertuigeigenaren en hierover informatie verstrekken.
 • Documentafgifte: documenten afgeven in de voertuig- en rijbewijsketen.

RDW was één van de eerste organisaties binnen Nederland waar PRINCE2® werd toegepast. Triple Plus verzorgt al sinds 2005 PRINCE® opleidingen voor de RDW. De trainingen worden verzorgd door Gert Touw, Jan de Wit en Alfred Krol.

Jan de Wit heeft sinds 1986 diverse functies bij de RDW bekleed:

 • medewerker bezwaar en beroep
 • teamleider projecten
 • projectmanager
 • interim Hoofd Afdeling bedrijfserkenningen 
 • Hoofd Projecten Innovatie en ondersteuning 
 • interim Hoofd Afdeling WPR tevens
 • verandermanager bedrijfsprocessen afdeling Klantenservice

Projectmanagement ervaring van Jan de Wit binnen de RDW:

 • erkenningsregeling bedrijfsvoorraad voor de automobielbranche (handelaarskentekens)
 • kentekening opleggers en aanhangwagens
 • milieu etiketten
 • verwijderingsbijdrage auto’s
 • afbouw van kentekenbewijs deel III
 • invoering van documentaire informatiesystemen en workflowmanagement
 • heropzet tenaamstellingsprocessen
 • ERP (SAP) in bedrijfsprocessen
 • reorganisatiemanager: ‘front office stuurt back office aan’
 • programmamanagement digitale bedrijfsprocessen front en back office
 • bijstand politie Amsterdam bestrijding autocriminaliteit
 • millennium preparatie
 • DJIB (detachering vanuit RDW): registratiesysteem voor leasemaatschappijen (Wet Mulder)

 

Alfred Krol is bij de RDW ingezet als projectmanager op twee verschillende projecten:

 • kentekening opleggers en aanhangwagens in Nederland
 • kentekening brom- en snorfietsen in Nederland

De nadruk van beide projecten lag meer op het vlak van organisatie en bedrijfsprocessen dan op het vlak van ICT-ontwikkeling. Als projectmanager was Alfred voor beide sporen verantwoordelijk. In de projecten waren zeer veel disciplines betrokken, o.a.: juristen, beleidsambtenaren, politie, justitie, materiedeskundigen, ontwikkelaars, testers en beheerders. Door de maatschappelijke impact van beide projecten had hij regelmatig externe contacten met verschillende brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties.