In het menu Organisatie heeft u kunnen lezen wie wij zijn. Bij Diensten heeft u kunnen zien wat wij doen. Hieronder treft u een overzicht van opdrachtgevers in de sector Veiligheid. Triple Plus werkt sinds jaren voor onder meer het Ministerie van Defensie, Politie en Brandweer, zowel op detacheringsbasis als voor het verzorgen van trainingen voor deze organisaties.

Brandweer

 • Brandweer Brabant Noord en Brabant Zuid Oost: PRINCE2® opleidingen door Jan de Wit
 • Brandweer Brabant Noord door Jan de Wit: website en aanschaf CMS, veiligheidsstrategie en samenvoeging lokale brandweerkorpsen
 • Brandweer Fryslân door Jan de Wit: regionalisering en veiligheidsstrategie en beheer C en P 2000
 • Brandweer Brabant Noord 2006/2007: inzet Gert Touw in verband met beschrijving projectorganisatie, -opdracht en het opleveren van een plan van aanpak.

 

Hulpverleningsdienst Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân

Hulpverleningsdienst Fryslân heet sinds 2012 Veiligheidsregio Fryslân, een gemeenschappelijke regeling van de 27 Friese gemeenten. In de veiligheidsregio werken brandweer, GGD, politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Jan de Wit heeft ten behoeve van de Hulpverleningsdienst Fryslân uitgevoerd:

 • preparatie grieppandemie
 • versterking rampbestrijdingsprocessen ADR 1, 2 en 3
 • voorbereiding op nieuwe gemeenschappelijke regeling (GGD, GHOR, regionale brandweer)
 • interim manager bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) tevens MT lid hulpverleningsdienst Fryslân
 • secretaris en adviseur Veiligheidsbureau Fryslân
 • adviseur regionale ambulancevoorziening Fryslân
 • HKZ certificering GHOR Fryslân

Ministerie van Defensie

Alfred Krol was van 2005 tot medio 2007 Senior Adviseur Diensten en Producten t.b.v. inrichten Expertisecentrum Projectmanagement DICTU/DPO bij het Ministerie van Defensie (in Gouda), aansluitend was hij Senior Adviseur ten behoeve van DIO, CDC, DCIVB en IVENT.

Ten behoeve van een groep programmamanagers van DIO heeft Alfred een workshop gemodereerd waarin op mogelijke verbetergebieden vanuit programma-management werd ingezoomd. De resultaten van de workshop zijn in een concreet actieplan uitgewerkt.

Informatievoorziening en -technologie (IVENT) verzorgt binnen Defensie de informatievoorziening, ICT en documentaire informatie. Het dienstenportfolio omvat het gehele traject van informatievoorziening en ICT; van het bieden van een werkplek tot de exploitatie van informatiesystemen voor vredesoperaties.

Gert Touw was van 2003 tot 2007 programmamanager ERP Programma DTO bij IVENT: hij was verantwoordelijk voor alle ERP (SAP)-ontwikkelingen, zowel intern als voor de ERP-gerelateerde werkzaamheden van DTO binnen Defensie. Daarnaast was hij in 2004 projectmanager Defensie ApplicatiePortfolioReductie, waarbij hij verantwoordelijk was voor het opzetten en uitvoeren van de eerste fase van een Defensiebreed project: het aantal in gebruik zijnde applicaties aanzienlijk terug te brengen in verband met de invoering van een nieuwe Defensiebrede werkplek. 

Daarnaast verzorgen alle Triple Plus trainers sinds 2005 trainingen PRINCE2® (al dan niet in combinatie met Principal Toolbox) en workshops voor Defensie.

Politie

Jan de Wit heeft sinds 2008 diverse opdrachten uitgevoerd voor de Politie:

Nationale politie, sinds 2014: IM adviseur project autorisatiemodel politie

Nationale politie, eenheid Oost Nederland:

 • ondersteuning Dienstverleningsconcept (Dvc)

 • ondersteuning vorming district Twente

 • Wpg en informatiebeveiliging district Twente

 • ondersteuning Summ-it eenheid Oost Nederland

Politie Twente:

 • invoering projectmatig werken (onder meer trainingen Projectmatig werken)

 • implementatie projectenbureau

 • BVCM en capaciteitsmanagement

 • centraal cellencomplex

 • proef camera’s op surveillanceauto’s

 • arrestantenvervoer en –zorg

 • Wpg en informatiebeveiliging

Politie Gelderland Midden:

 • BOSZ

 • UCK’s

 • coaching projectmatig werken

Politie Fryslân:

 • adviseur CCB

 • procesoptimalisatie gemeenschappelijke meldkamer

 • projectvoorbereiding Noord Nederlandse meldkamer

 • invoering Projectmatig werken

Politie Groningen: opzet kenniscentrum bestrijding zware criminaliteit