In het menu Organisatie heeft u kunnen lezen wie wij zijn. Bij Diensten heeft u kunnen zien wat wij doen. Hieronder treft u een overzicht van opdrachtgevers in de sector Handel & Industrie.

Toenemende concurrentie, scherpere marges en verplaatsing van arbeidsintensieve industrie naar lagelonen-landen. Trends die vat hebben op de gehele handel & industrie sector. Eigenlijk niets nieuws, Michael Porter zei al: Think global, act local. Door verdere procesoptimalisatie en het ineen schuiven van (internationale) bedrijfsketens worden efficiency en globalisering vorm gegeven. Met internet dotcoms is de trend gezet: merken, producten en bedrijven raken meer en meer ontkoppeld. Met name bedrijven die thans durven investeren in innovatie en kennisontwikkeling nemen een voorsprong.

Wilt u ook een voorsprong? Triple Plus heeft o.a. ervaring in procesoptimalisatie, strategieontwikkeling, kennismanagement, ketenintegratie en ERP-implementaties.

Klanten van Triple Plus in deze sector

Hieronder staat een beknopt overzicht van opdrachtgevers van Triple Plus in de sector Handel & Industrie. Desgewenst kunt u met ons in contact treden om hierover meer informatie te ontvangen.

Wolters Kluwer