Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Triple Plus is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Triple Plus of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Triple Plus.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Triple Plus B.V.
Borgerspark 63
9642 LL VEENDAM
M secretariaat@tripleplus.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Triple Plus geen controle heeft. Triple Plus draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

e-Xam™ and PMScan™ are trade marks of Triple Plus B.V.
PRINCE2®, M_0_R®, P3O® and MSP® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.                                The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

 

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen