Soms…

Soms is een verandering een complex van kleinere bewegingen en/of projecten die over een langere tijd moeten worden uitgevoerd. We spreken dan van een programma. Kerntaak van een programmamanager is het op koers houden van de uitvoering van deze projecten in afstemming op uw bedrijfsstragegie.

Vaak…

Vaak duren dergelijke programma’s meerdere jaren en verandert de context waarbinnen het programma ooit gestart werd. Het is de taak van de programmamanager om de opdrachtgever blijvend op de hoogte te houden van de voortgang van het programma en waar nodig projecten of zelfs het hele programma te stoppen.

Altijd…

Altijd bestaat er een duidelijke relatie tussen de bedrijfsstrategie en de programmadoelstellingen. Deze relatie moet voortdurend worden meegenomen bij de beoordeling van project-/programmaresultaten en de faseovergangen. De programmamanager heeft te maken met diverse projecten met verschillende business cases. Hij adviseert de opdrachtgever over de wijze waarop en de volgorde waarin projecten moeten worden uitgevoerd. Hierbij opereert hij vooral vanuit de bedrijfsvisie op de toekomst met oog voor het detail van vandaag.

Triple Plus beschikt over zeer ervaren gecertificeerde (MSP) programmamanagers die diverse meerjarenprogramma’s (van begin tot eind!) tot een goed einde hebben gebracht. Zij kunnen aantoonbaar overweg met de (natuurlijke) spanning tussen de wil om op lange termijn resultaten te realiseren en de wens om op korte termijn successen te boeken.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen