Frijlande - instituut voor privacy management richt zich op het gebied van privacy management op de volgende activiteiten:
- opleiden;
- netwerkontwikkeling;
- consulting.

Omdat sinds 2018 Europese wetgeving van kracht is op het gebied van Privacy management (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) zijn er ca. 28.000 Data Protection Officers (DPO)/Functionarissen Gegevensbescherming (FG) nodig bij bedrijven, instellingen en overheid die dit moeten gaan vormgeven/uitvoeren.

Frijlande​ heeft in haar opleidingen privacy management en project- en verandermanagement op een unieke manier samengebracht. In de opleidingen worden theorie en praktijk voortdurend met elkaar verbonden en wordt door ervaren docenten gebruik gemaakt van activerende werkvormen.

De registeropleiding Post HBO Privacy Management is geaccrediteerd door CPION, de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen. De opleiding is bedoeld voor privacy managers,  kwaliteitsmanagers, interne toezichthouders, bestuurders, projectmanagers en ander bij privacy management betrokken medewerkers op bachelor en masterniveau. De nadruk ligt op het functioneren als privacy manager in een organisatie.

De tweedaagse basismodule Privacy Management is bedoeld voor professionals die in hun eigen organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de invoering en/of uitvoering van de AVG. Het vijfstappenmodel van Frijlande staat centraal: de basis voor de borging van alle privacy management activiteiten.

Frijlande is een initiatief van bestaande marktpartijen die actief zijn op het gebied van projectmanagement, juridische advisering (privacy) en opleidingen: Triple Plus en Commutatio.

De initiatiefnemers (Jan de Wit en Heleen van Balen) hebben de afgelopen jaren ruime kennis en ervaring opgedaan met het verzorgen van verschillende, aan privacy management gerelateerde, cursussen, opleidingen en trainingen.

Frijlande biedt twee opleidingen aan:

Post HBO privacy management

Alle overheidsinstanties, onderwijs, zorg en bedrijven die met persoonsgegevens werken zullen vanaf 2018 aan de nieuwe privacy wetgeving moeten voldoen o.a. door een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst te hebben of in te huren. Voor deze functie is een HBO-werk en denkniveau vereist, naast competenties als analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgericht, risicobeheersing en communiceren. 

De registeropleiding Post HBO privacy management van Frijlande biedt specifieke scholing voor de FG en privacy manager. Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de voor privacy management relevante wet- en regelgeving en leert u privacy vraagstukken op een projectmatige manier aan te pakken. Privacy management, project- en verandermanagement worden in de opleiding samengebracht en u leert handelen volgens het procesmodel privacy management, dat samen met het framework de modus operandi vormt.

Naast het volgen van de opleiding gaat de deelnemer via een werkervaringsplaats/stage in het werkveld aan de slag. De deelnemer krijgt daarbij nog een aantal consultancy- (inhoud) en begeleidingsuren op de werkplek. De opleiding sluit af met een examen wat leidt tot een erkend diploma. De doorlooptijd van het traject is ca. 5 à 6 maanden.

Na afloop van dit traject kan de bijgeschoolde medewerker als FG of privacymanager:

  • in dienst treden van een organisatie
  • als ZZP-er aan de slag (parttime FG voor aantal organisaties)
  • toetreden tot een flexpool
  • via een detacheringsbureau aan de slag

Brochure post hbo privacy management

Basismodule privacy management 

Tijdens de tweedaagse basismodule krijgt de deelnemer via het vijfstappenmodel van Frijlande kennis van de voor privacy management relevante wet- en regelgeving aangereikt en leert u hoe privacy vraagstukken in uw organisatie op een projectmatige manier kunnen worden aangepakt.

Brochure basismodule privacy management

 

Meer informatie:

Frijlande - instituut voor privacy management

Laan Corpus den Hoorn 300

9728 JT Groningen

secretariaat@frijlande.nl

05 98 62 65 00

Introductiefilm Frijlande

 

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen