Behoefte van de organisatie

In elke organisatie is behoefte aan mensen die de verandering kunnen initiëren en doorvoeren. In veel gevallen ontbreekt het de organisatie op dit punt aan de juiste man/vrouw op het juiste tijdstip op de juiste plek. Het gaat daarbij altijd om bepaalde sleutelvaardigheden die niet voorhanden zijn.
Soms is hierbij sprake van het opvullen van een tijdelijke lacune in het management (door ziekte of iets dergelijks), soms ook gaat het om een langere periode waarin het de organisatie niet lukt dergelijke sleutelvaardigheden beschikbaar te maken.
Veel bedrijven kiezen hierdoor voor het tijdelijk inhuren van een interimmanager.

Rol van de interimmanager

Een interimmanager weet dat hij een passant is en dat de kwaliteit van zijn verblijf zich rechtevenredig verhoudt met zijn draagvlak in de organisatie. Draagvlak is hierbij niet zo zeer het “met iedereen vriendjes zijn”, maar eerder “het met iedereen vriendjes kunnen zijn”. Alleen door je te verdiepen in de standpunten van de ander, de argumenten en eventuele weerstanden die daarbij een rol spelen, ben je in staat iemand “mee te nemen in een verandering”.

Triple Plus beschikt over bewezen ervaren interimmanagers met een lange “houdbaarheidstermijn” in verschillende typen organisaties.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen