In de praktijk komen wij dikwijls situaties tegen waarbij de normale begeleiding en opleiding/training tekort schieten. Dan wordt gevraagd om een meer persoonlijke benadering, meer op de persoon en diens specifieke situatie gericht.

U herkent onderstaande situaties misschien wel:

  • Een (project)manager die een (te) groot project voor zijn kiezen krijgt en dreigt te ‘verzuipen’
  • Medewerkers met voortdurend te ‘weinig spanning op de batterij’
  • Structureel tegenvallende resultaten van medewerkers
  • Medewerkers die het overzicht (dreigen te) verliezen.

Triple Plus schroomt niet voor dergelijke situaties. Op basis van vele jaren lijn- en projectervaring weten onze consultants precies waar het om gaat. Zij leggen snel de vinger op de zere plek en kunnen betrokkenen met raad en daad bij staan. Niet door hun werk te doen, maar door hun beter/slimmer te laten opereren. Door hun eigen rol en houding te spiegelen en te helpen om die dingen te doen:

  • die het beste bij hun passen
  • die het meeste effect hebben en 
  • die de minste inspanning kosten. 

Persoonlijke effectiviteit dus…

Reeds bij vele klanten hebben onze medewerkers zeer succesvolle coachingstrajecten volbracht.

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen