Of het nu gaat om een advies, een project of een opleiding, klanten willen een verandering realiseren. Als het al precies duidelijk is welke verandering men wenst, zorgt de weg waarlangs deze verandering moet worden gerealiseerd vaak voor de nodige hoofdbrekens.

Triple Plus helpt bij het definiëren van het beoogde resultaat

Veel veranderingen bij bedrijven en instellingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Vaak komt dit omdat er onvoldoende duidelijk was wélke resultaten behaald dienden te worden en er te weinig draagvlak was in de betreffende organisatie voor het uiteindelijk gerealiseerde resultaat. Helaas leidt dit ook bij, objectief bezien, goede resultaten tot teleurstelling en soms zelfs frustratie van betrokkenen.

Op basis van een jarenlange ervaring in zeer diverse omgevingen kan Triple Plus u helpen bij het bepalen van de te behalen resultaten.

Triple Plus is gecommiteerd aan het eindresultaat

Projecten waar medewerkers van Triple Plus betrokken zijn geweest, hebben tot op heden altijd geleid tot het gewenste resultaat. Dit heeft vanzelfsprekend alles te maken met ons commitment aan de opdracht(gever) en de wijze waarop wij opereren. Ook heeft dit te maken met het feit dat wij onhaalbare of onuitvoerbare opdrachten niet ter hand nemen. In dergelijke gevallen geven wij de opdrachtgever het advies de gewenste verandering te herzien of een andere partij te zoeken.

Overigens betekent dit niet dat Triple Plus daardoor alleen werkzaamheden uitvoert met een laag risicoprofiel (zie klanten & cases); professionaliteit moet niet verward worden met schuchterheid!

Triple Plus beschikt over de kennis en de ervaring

Triple Plus beschikt over alle benodigde kennis en expertise om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Zo beschikt Triple Plus over zeer ervaren:

  • Project- en Programmamanagers
  • Trainers
  • Business Consultants en
  • Interim-managers

Wij werken o.a. voor

Buhrman
Essent
KPN
Brandweer
Sogeti
Rijksauditdienst
APM
Noorderlink
Gemeente Groningen
RDW
CBS
Gemeente Hof van Twente
Waterschap Noorderzijlvest
Politie Nederland
Provincie Fryslân
SNN
Ministerie van Defensie
Noorderpoort
Rabobank
UMCG
PostNL
Hanzehogeschool Groningen